Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO/TS16949 ISO/TS16949 IATF manufacturing of metal stamped parts for brakes 2017-10-31 ~ 2020-10-30 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Intertek manufacture of metal parts(screws,spring,battery tablets,axle) 2018-08-17 ~ 2020-06-28 Đã xác minh
ISO/TS16949 ISO/TS16949 nqa Manufacturing of stamped paerts for brakes 2020-10-16 ~ 2023-10-16 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Hardware processing machinery ZL 2020 2 1959778.2 Hardware processing machinery UTILITY_MODEL 2021-03-29 ~ 2031-03-29 Đã xác minh
guide bar ZL 2020 2 1944710.7 guide bar UTILITY_MODEL 2021-03-29 ~ 2031-03-29 Đã xác minh
A new kind of U bolt ZL2017 2 0176708.1 A new kind of U bolt UTILITY_MODEL 2017-02-26 ~ Đã xác minh
metal stamping spring clip ZL2017 2 0176748.6 metal stamping spring clip UTILITY_MODEL 2017-02-26 ~ Đã xác minh
cnc turning connector part ZL2017 2 0176756.0 cnc turning connector part UTILITY_MODEL 2017-02-26 ~ Đã xác minh
Coin acceptor ZL2017 2 0176747.1 Coin acceptor UTILITY_MODEL 2017-02-26 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này