Bởi {0}
logo
Dongguan YuBiao Hardware Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Dập phần, CNC quay & phần máy tiện, CNC phay phần, mùa xuân, Fastener
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Nắp ống kínhSupplier assessment proceduresTotal staff (102)Patents awarded (6)On-site material inspection